Verkoop

De tijd dat de mensen een leven lang in dezelfde woning verbleven is voorbij. Hogere inkomsten en status bepalen waar en hoe je woont. Het is daarom niet vreemd dat de mensen tegenwoordig in hun leven meerdere malen verhuizen en meestal naar een duurdere woning overstappen.

Het is dan echter wel zo dat hun eigen huis verkocht moet worden en daar komt tegenwoordig het een en ander bij kijken. De regelgeving in Nederland is wat dat betreft steeds aan verandering onderhevig en dit betekent dat men niet meer als verkoper kan volstaan met een bordje "Te Koop" in de tuin.

Vooral de juridische kwesties kunnen de leek op dit gebied voor onaangename verassingen stellen. Het is daarom beter een verkoopmakelaar in de arm te nemen.
Ten eerste weet hij uit ervaring wat een redelijke verkoopprijs voor uw woning is en ten tweede kan hij u alle rompslomp uit handen nemen en u voor dure vergissingen behoeden.

Vooral in de onderhandelingsfase met een eventuele gegadigde voor de woning kan hij of zij voor u de beste prijs bedingen omdat hij/zij meer met het verstand dan met het gevoel onderhandelt.

In het kort komen de voordelen voor een verkoopmakelaar op het volgende neer:
  • vakkundige presentatie van het te verkopen object
  • alle rompslomp wordt u uit handen genomen
  • juridische en fiscale valkuilen worden omzeild
  • de beste prijs wordt voor u bedongen

Al met al reden genoeg om een afspraak te maken.