Ons aanbod

Print gegevens Hommerterweg 0
Brochure
€ 195.000,- k.k.

Hommerterweg 0

6365 AB Schinnen

Status: Verkocht
Aanvaarding: In overleg
 

Kenmerken

Soort huis:
Perceel: 2000 m2

Omschrijving

Op uitstekende locatie gelegen bouwgrond ten behoeve van een woonhuis met vrij uitzicht over landerijen. Het totale perceel heeft een oppervlakte van 2.000 m². Koper dient bij interesse in gesprek te gaan met de gemeente over de mogelijkheden. Bestemmingsplan Ter plekke van de bouwkavel geldt het bestemmingsplan '1e wijziging bp Buitengebied'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Schinnen op 30 oktober 2014. De eerste herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' is in procedure gebracht naar aanleiding van de beroepsprocedure bij de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak bepaald dat de gemeente Schinnen het bestemmingsplan 'Buitengebied' op enkele punten moest aanpassen. Eén van de locaties was de bouwkavel aan de Hommerterweg. De aanpassingen zijn meegenomen in het bestemmingsplan '1e wijziging bp Buitengebied'. Aan de bouwkavel is wederom de bestemming 'Wonen' toegekend, maar de afstanden van het bouwvlak tot de naastgelegen woning zijn aangepast. Het bouwvlak ligt nu op 11 meter uit de perceelsgrens met huisnummer 5. Voor de strook rechts van het bouwvlak is de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten' opgenomen. Ter plekke mogen geen vergunning plichtige bijgebouwen worden opgericht. Door de gehanteerde afstand wordt een goed woon- en leefklimaat voor de naastgelegen woning verkregen. Bouwregels De systematiek van het bestemmingsplan werkt met een bouwvlak en een regeling voor bijgebouwen. De woning dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd. De ligging van het bouwvlak is inzichtelijk gemaakt in onderstaande afbeelding en mag geheel worden bebouwd. Het bouwvlak is 9 meter lang en 9 meter breed. De maximale goothoogte bedraagt 7 meter en de maximale bouwhoogte (nok) 12 meter. De woning mag met een plat dak of met een kap van maximaal 60 graden worden afgedekt. Bijgebouwen en carports mogen ook buiten het bouwvlak worden opgericht, met dien verstande dat ter plekke van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten' geen vergunning plichtige bijgebouwen mogen worden opgericht. Het realiseren van vergunningsvrije bijgebouwen is wel toegestaan. Op het resterende deel van de bestemming 'Wonen' mogen bijgebouwen en carports worden opgericht met een maximale oppervlakte van 100 m². Het bouwperceel mag nooit voor meer dan 50% worden bebouwd. De maximale goothoogte van bijgebouwen bedraagt 3,5 meter en de maximale bouwhoogte (nok) 7 meter. Behalve de bestemming 'Wonen', is tevens de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' opgenomen. Deze dubbelbestemming bepaalt dat voorafgaand aan bodemingrepen groter dan 1.000 m² en dieper dan 40 cm een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd.

Bijzonderheden
Alle door ons kantoor verstrekte informatie omtrent onroerende zaken, moet beschouwd worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, en is geheel vrijblijvend! Aangegeven maten zijn slechts bij benadering. Een (eventueel) bijgevoegde plattegrond dient uitsluitend als globale indicatie/visualisatie. Aan deze beperkte info kunnen geen rechten worden ontleend. Conform artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek, is er pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Voor meer informatie en/of bezichtiging kunt u een vrijblijvende afspraak met ons maken.

Foto's


 

Kaart en routebeschrijving