Onroerende zaken
AB-Plaza Vastgoed
Financiële zaken & bankzaken
Deroy Financiële Diensten
Nu direct verzekeren
Nudirectverzekeren
Nuonlinetekoop.nl
Nuonlinetekoop.nl

Vervoer - Personenauto

Personenauto Een auto moet altijd verzekerd worden. Er bestaan globaal drie soorten dekkingen. Dit zijn de ‘WA’, ‘Beperkt casco’ en ‘Volledig casco’ dekking.
Wij vergelijken voor u ruim 100 verschillende aanbieders van autoverzekeringen met elkaar. U kunt hieruit zelf uw keuze bepalen op basis van prijs en voorwaarden.

Overzicht van alle vervoer verzekeringen

Let op!

Execution only maakt het mogelijk om een verzekerings- of bancair product af te sluiten zonder advies van een financieel adviseur. Wanneer u kiest voor execution only komt alle aansprakelijkheid voor het afsluiten van het verzekerings- of bancaire product bij u terecht. U kunt uw tussenpersoon of bemiddelaar hier niet op aanspreken c.q. verantwoordelijk voor houden.