Onroerende zaken
AB-Plaza Vastgoed
Financiële zaken & bankzaken
Deroy Financiële Diensten

Over Deroy Financiële Diensten

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Deroy Financiële Diensten B.V.
Brandhofstraat 23
6372 KA Landgraaf

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12006464

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Hypothecair Krediet
  • Consumptief Krediet
  • Betaal- en Spaarrekeningen
  • Electronisch Geld
  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Beleggingsobjecten
  • Effecten

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon: 0900-3552248
Website: www.kifid.nl

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.