Onroerende zaken
AB-Plaza Vastgoed
Financiële zaken & bankzaken
Deroy Financiële Diensten

Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Wat betekent dit precies voor u?
Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw woonlasten. Er kunnen zich echter situaties in ... lees meer »


Fiscaal aftrekbare kosten en rente (bij aanschaf) eigen woning

De eigen woning is de woning welke het eigendom en het hoofdverblijf is van de belastingplichtige of zijn fiscale partner.

* De rente over deze kosten is bij meefinancieren aftrekbaar.

Aftrekbare kosten
  • Notariële hypotheekakte *
  • Doorhalen hypothecaire
... lees meer »


BKR (Bureau Krediet Registratie)

De stichting Bureau Krediet Registratie verzorgt de centrale kredietregistratie in Nederland. De organisatie houdt vrijwel alle kredietverplichtingen van consumenten bij. (Dit geldt ook voor eenmanszaken waarbij de directeur/eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is). Deze registratie van kredietgegevens heeft een tweeledig doel: enerzijds bescherming ... lees meer »


Bijleenregeling

Tot 01-01-2004 was de rente van een lening in principe fiscaal aftrekbaar. Mits het geleende geld gebruikt werd voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning. Vanaf 01-01-2004 is de rente van de hypotheek bij verhuizing naar een duurdere woning alleen fiscaal aftrekbaar, voor zover de hypotheekverhoging nodig is om het ... lees meer »