Onroerende zaken
AB-Plaza Vastgoed
Financiële zaken & bankzaken
Deroy Financiële Diensten

BKR (Bureau Krediet Registratie)

De stichting Bureau Krediet Registratie verzorgt de centrale kredietregistratie in Nederland. De organisatie houdt vrijwel alle kredietverplichtingen van consumenten bij. (Dit geldt ook voor eenmanszaken waarbij de directeur/eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is). Deze registratie van kredietgegevens heeft een tweeledig doel: enerzijds bescherming van de consument, anderzijds van de kredietverlener.

Doordat de organisatie vrijwel alle kredietgegevens in kaart brengt, weet zij precies hoeveel geld men als particulier leent. Wie teveel schulden op zich dreigt te nemen wordt een halt toegeroepen. Op die manier voorkomt het BKR dat de schuld te groot wordt en niet meer terugbetaald zou kunnen worden. Zo beschermt de organisatie tevens de positie van de kredietverstrekker.

Onder kredieten vallen ook: creditcards, winkelpassen, postorders, leasecontracten (b.v. Legio) en achterstallige hypotheekbetalingen (als er langer dan 120 dagen niet is afgelost op de hypotheek).

Niet opgenomen worden: Studiefinancieringsschulden, huurschulden en belastingschulden. De bedragen hoeven niet feitelijk te zijn verstrekt, want ook als iemand een creditcard met een limiet van bijvoorbeeld € 4.500,-- aanvraagt, wordt dat beschouwd als kredietverlening. Dit geldt ook voor rekening-couranten waarop banken limieten geven.

In het BKR-bestand staan kredieten met een looptijd van tenminste drie maanden. Het contractbedrag moet minimaal € 500,-- en maximaal € 125.000,--.

Via de bank kan men de eigen gegevens opvragen die BKR heeft vastgelegd. Hiervoor dient men een formulier in te vullen, zich te legitimeren en € 4,50 te betalen. Indien het BKR foute gegevens heeft geregistreerd dient men zich te wenden tot het bedrijf dat deze gegevens verstrekt heeft. Het BKR kan niet op eigen houtje correcties aanbrengen.

Terug naar de vorige pagina