Onroerende zaken
AB-Plaza Vastgoed
Financiële zaken & bankzaken
Deroy Financiële Diensten

Fiscaal aftrekbare kosten en rente (bij aanschaf) eigen woning

De eigen woning is de woning welke het eigendom en het hoofdverblijf is van de belastingplichtige of zijn fiscale partner.

* De rente over deze kosten is bij meefinancieren aftrekbaar.

Aftrekbare kosten
 • Notariële hypotheekakte *
 • Doorhalen hypothecaire inschrijving
 • Hypotheekadvieskosten hypotheek i.v.m. aankoop, verbetering of onderhoud *
 • Hypotheekadvieskosten oversluiten hypotheek
 • Prolongatierente (Rente die wordt berekend indien de akte niet binnen de overeengekomen termijn passeert) *
 • Taxatiekosten i.v.m. aanvraag hypotheek *
 • Kosten voor een bankgarantie *
 • Kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) *
 • Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming

Niet-aftrekbare kosten
 • Makelaarskosten *
 • Notariële transportakte *
 • Overdrachtsbelasting *
 • BTW (nieuwbouwwoning) *
 • Onroerend zaakbelasting
 • Afkoop van het recht op erfpacht, opstal of beklemming *

Aftrekbare rente
 • Hypotheekrente voor aankoop, onderhoud en verbetering
 • Rente voor andere doeleinden dan de eigen woning, mits de hypothecaire lening voor 01-01-1996 is afgesloten
 • Rente over een lening die is gebruikt voor de aankoop van een deel van de woning van de partner (Bijv. bij beëindiging van de relatie)
 • Vooruitbetaalde rente die enkel en alleen betrekking heeft op de eerste helft van het volgende belastingjaar
 • Rente over een lening i.v.m. boedelscheiding bij uitkoop eigen woning
 • Boetrente bij oversluiten van de hypotheek
 • Rente over een lening die is overgesloten of omgezet, waarbij de oorspronkelijke lening was aangegaan voor een eigen woning
 • Bouwrente in rekening gebracht na aankoop van een eigen woning in aanbouw *

Niet-aftrekbare rente
 • Rente over bijgeschreven rente
 • Rente over lening bij uw partner voor aankoop, onderhoud en/of verbetering van de woning
 • Bouwrente in rekening gebracht bij aankoop van een eigen woning in aanbouw


Terug naar de vorige pagina