Onroerende zaken
AB-Plaza Vastgoed
Financiële zaken & bankzaken
Deroy Financiële Diensten

Bijzondere rentevormen

Middelrente: een rentevorm waarbij de rente jaarlijks op de herzieningsdatum wordt aangepast. U betaalt de gemiddelde rente over de afgelopen 10 jaar.

Margerente / Varirust: een variabele rente met de kenmerken van een vaste rente. Beduidend minder renteschommelingen dan bij een gewone variabele rente. Margerente is een rentevorm met een rentedrempel, waarbij een contractrente wordt overeengekomen voor een bepaald periode. Door de drempel werken stijgingen slechts gedeeltelijk of helemaal niet door in de maandlasten. Komt de actuele rente boven de drempel, dan blijft de verhoging beperkt tot de overeengekomen bovenmarge. Gaat de rente omlaag, dan wordt meteen de lagere rente doorberekend.

Rentemandjes: Deze nemen het renteprofiel van de cliënt als uitgangspunt. Ieder Rentemandje is opgebouwd uit een drietal zorgvuldig geselecteerde rentevastheidsperioden. Dankzij deze samenstelling wordt het renterisico verkleind. De combinatie van drie leningdelen zorgt er tevens voor dat een zeer aantrekkelijke samengestelde rente ontstaat.

Terug naar overzicht