Onroerende zaken
AB-Plaza Vastgoed
Financiële zaken & bankzaken
Deroy Financiële Diensten

Variabele rente

Deze wordt per periode vastgesteld op basis van de actuele rentestand op de geldmarkt. Het is mogelijk om de variabele rente automatisch om te laten zetten naar een rentevorm met een vooraf gekozen rentevastperiode.

Terug naar overzicht